Truyện của Shain_Shain

Mộng Tàn

Writing

Đăng bởi: Shain_Shain

6294 - 548 - 2

Ngọn lửa rực rỡ nhất là ngọn lửa tàn nhẫn nhất. Cover siêu đẹp by @psyche

Đăng bởi: Shain_Shain

4610 - 522 - 1

Ngài đã có thể có được người ngài yêu, nhưng ngài lại chọn thành trì của ngài. Ngài đã có

Đăng bởi: Shain_Shain

12046 - 1129 - 5

Tuyển tập thơ được viết bởi @Shain "Nơi đây có, Hai trăm năm, một nấm mộ. Có ta, Rất mực thương người."

Đăng bởi: Shain_Shain

3844 - 397 - 2

Câu chuyện về giới siêu giàu, và những kẻ nằm trong 1% dân số của thế giới... Quý cô Versace Storm,

Đăng bởi: Shain_Shain

3637 - 273 - 4

Về quá trình tạo ra Victor Shadow của tớ

Đăng bởi: Shain_Shain

135694 - 12885 - 52

Bạo chúa mang cốt cách một quý ông. Đó là khi cái ác trở nên thật thanh tao và đầy