[AllNezu] Góc sìn fanart và doujinshi

Giới thiệu truyện:

(Hợp tác cùng @-duyyy tìm fanart và doujinshi) Trong đây là các fanart và doujinshi ngắn về Nezuko từ nhiều artist khác nhau vẽ ra, tất cả đều là tôi và @-duyyy sưu tầm về để dịch và đăng lên đây. Chúng tôi có để nguồn tên của artist, tuy nhiên các doujinshi vẫn chưa được cho phép đem về dịch nên nghiêm cấm hình thức re-up đi chỗ khác, kể cả Pinterest! Fic làm ra với mục đích phi lợi nhuận, hoàn toàn chỉ để chia sẻ hàng sìn cho các fan, nhưng các bạn phải tuân thủ quy tắc: KHÔNG RE-UP, KHÔNG ĐỤC THUYỀN, KHÔNG LĂNG MẠ NHÂN VẬT CŨNG NHƯ CÁC ARTIST!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: