[Đoản] All Nezuko

Giới thiệu truyện:

"Yêu em thì liêm sỉ gì tầm này?" ===== Đây là khi tôi lụy Nezuko quá nhiều ;< Các đoản là do tôi và lâu lâu có người bạn tham gia viết cùng. Đa số đoản là tự viết, có một vài đoản là chuyển ver. #Yando : tôi #Doru : @-duyyy

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: