Maho No Sekai Ni Iku

Giới thiệu truyện:

Hayashi Arata - Đang chơi game bỗng dưng lăn đùng ra ngất và khi mở mắt ra thì biết mình đang ở một thế giới khác

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: