[Nezuko] Ngược Dòng Thời Gian

Giới thiệu truyện:

Em tỉnh dậy và thấy bản thân đã xuyên về 2 năm trước nhưng sức mạnh của quỷ và bản tính của em vẫn giữ lại. Hiện tại Nezuko em có mù mịt thì vẫn có thể biết rõ cái chết của "gia đình" em là xảy ra vào lúc nào. Nezuko sẽ không để bi kịch được lập lại nữa, vì em là Kamado Nezuko. Con quỷ được chọn kia mà?

Danh sách chương: