{shain} {nhật ký viết CCMQO}

Đăng bởi: Shain_Shain

Cập nhật: 03-10-2020

Tag:#shain#victorshadow


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Về quá trình tạo ra Victor Shadow của tớ

Danh sách chương: