[Thơ] Hoang Tàn và Rực Rỡ

Đăng bởi: Shain_Shain

Cập nhật: 08-03-2018

Tag:#shain#thơ-ca


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tuyển tập thơ được viết bởi @Shain "Nơi đây có, Hai trăm năm, một nấm mộ. Có ta, Rất mực thương người."

Danh sách chương: