[Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》

Giới thiệu truyện:

Tác giả: 木木祺 Số chương : 20, 1 phiên ngoại. (Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: