[Xuyên Nhanh] Nữ chiến thần hắc bao đàn - Nhị Khiêm

Đăng bởi: ryonsaka

Cập nhật: 27-01-2020

Tag:#khongcp#mt#nhanhxuyen#rs


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

http://dichtienghoa.com/translate/www.meiguixs.net?u=https%3A%2F%2Fwww.meiguixs.net%2Fhtml%2F19%2F19646%2Findex.shtml&t=vi Tinh tế đệ nhất nữ chiến thần Đông Xu, Ngày nọ đột nhiên gia nhập một cái hắc bao đàn! Nữ chiến thần vẻ mặt mộng bức, thuận tay một chọc! Chúc mừng ngươi cướp được nạn đói niên đại *1. Giây tiếp theo, Đông xu xuất hiện ở 1976 năm đại Tây Bắc...... Đông Xu: Ta, ta dựa? ------ Mau xuyên, có cẩu lương, vô CP.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: