Tổng hợp truyện Thienyet1199

#nguoc#đoản

Đăng bởi: Thienyet1199

99610 - 6330 - 35

Thể loại: Đam mỹ ( BL), hiện đại, tra công× nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân... Cp: Tần Thừa

Đăng bởi: Thienyet1199

126701 - 4831 - 17

Thể loại: hiện đại, ngược tâm, ngược thân, vô sỉ - tra công, mỹ - ngốc- tiện thụ Trích đoạn [" Anh

Đăng bởi: Thienyet1199

68954 - 3075 - 19

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, nhẫn tâm - lạnh lùng - tra công × ôn

Đăng bởi: Thienyet1199

16838 - 1175 - 8

Thể loại: boylove, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tra công × tiện thụ

Đăng bởi: Thienyet1199

12389 - 687 - 8

Thể loại: Đoản đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, SM, lãnh khốc - tra công × chịu đựng

Đăng bởi: Thienyet1199

16204 - 847 - 22

Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh ( kiếp trước, kiếp sau), hiện đại, ngược luyến tàn tâm, tổng tài bá

Đăng bởi: Thienyet1199

5899 - 332 - 7

Thể loại: Boylove, hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, tra công sau hóa trung

Đăng bởi: Thienyet1199

164420 - 6868 - 192

Tại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ

Đăng bởi: Thienyet1199

9516 - 494 - 12

Đoản, hiện đại, ôn nhu công× ngốc thụ, công sủng thụ, thụ theo đuổi công, H

Đăng bởi: Thienyet1199

30301 - 532 - 8

Đoản dài, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, H

Đăng bởi: Thienyet1199

30191 - 511 - 12

Đoản, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, H

Đăng bởi: Thienyet1199

9114 - 230 - 4

Chỉ một chữ thôi " ngược"

Đăng bởi: Thienyet1199

17156 - 463 - 8

Hiện đại, ngược, se

Đăng bởi: Thienyet1199

3641 - 87 - 6

Thể loại, ngôn tình, ngược luyến tàn tâm, SM...

Đăng bởi: Thienyet1199

14192 - 616 - 6

#Đam_mỹ TẬN CÙNG ĐAU THƯƠNG ( Dành mọi thứ cho anh) Dành cho những ai yêu và cuồng đam mỹ ngược... Thể

Đăng bởi: Thienyet1199

24275 - 561 - 5

Đoản, ngược luyến tàn tâm, tra nam

Đăng bởi: Thienyet1199

37498 - 591 - 14

Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, hài, sủng, H

Đăng bởi: Thienyet1199

10965 - 240 - 6

Đoản, hiện đại, nữ cường, hài, sủng, H