Tổng hợp truyện Mikatsuru you he

Đăng bởi: KogiNaki

1468 - 125 - 1

Title: You. Author: Zaki'El. Genes: 1x1, OE, oneshort, SA. Summary: "Nếu như có thể, ta xin là người biến mất khỏi thế gian này