Tổng hợp truyện Smc

Đăng bởi: smcandyuwu

15695 - 708 - 7

Tác giả: Thiên Kha (Phù Quế Ảnh) Raw + QT: Tấn Giang + Chucongconvert. Bìa: @chymteo 🐦 Edit: Kẹo Thể loại: Đam mỹ, Hiện

Đăng bởi: smcandyuwu

8180 - 413 - 5

Tác giả: Đông Phương Vân Sơ Raw + QT: longma + Chucongconvert Bìa: @chymteo 🐦 Edit: Kẹo và sự giúp đỡ của DenDen Thể

Đăng bởi: smcandyuwu

7900 - 352 - 7

Tác giả: Giải Thanh Sơn Raw + QT: longma + gongkongvn Bìa: @chymteo 🐦 Edit: Kẹo Thể loại: đam mỹ, hiện đại, niên

Đăng bởi: smcandyuwu

9398 - 1096 - 9

Tác giả: Lý Truyền Ngôn. Raw: Tấn Giang. Bìa: @chymteo 🐦 Edit: Kẹo Thể loại: Đam mỹ, Chủ công, Hiện đại, Nhược cường, HE,

Đăng bởi: smcandyuwu

4808 - 196 - 5

Tác giả: Giải Thanh Sơn Raw + QT: longma + gongkongvn Bìa: @chymteo 🐦 Edit: Kẹo Thể loại: đam mỹ, hiện đại, đoản

Đăng bởi: _jasmcarrot

3008 - 303 - 12

ở nơi này, họ yêu nhau

Đăng bởi: smcandyuwu

1776 - 106 - 1

Tác giả: Nam Phong Nguồn raw: Chị Đoan ♡♡ Bìa: @chymteo 🐦 Edit: Kẹo Thể loại: đam mỹ, hiện đại, H nhẹ, nhược công

Đăng bởi: smcandyuwu

1992 - 58 - 1

Tác giả: Ái Giảng Đồng Thoại Cố Sự Raw + QT: Phế văn + Chucongcapnhat Edit: Kẹo Thể loại: đam mỹ, hiện đại,

Đăng bởi: smcandyuwu

7200 - 193 - 1

WARN: liếm hoa, lưỡi gian, ntr, chân giao, có cưỡng ép Thụ có chân giao công, không phản công! Tác giả: Diệp

Đăng bởi: smcandyuwu

6240 - 182 - 2

Tác giả: Giải Thanh Sơn Raw + QT: longma + gongkongvn Bìa: @chymteo 🐦 Edit: Kẹo Thể loại: đam mỹ, hiện đại, đoản văn,

Đăng bởi: _jasmcarrot

273 - 38 - 3

Đăng bởi: KamvirrusMC

965 - 49 - 24

mới đầu ngược sml mà HE nha =)))

Đăng bởi: nguyvienchi

88760 - 5428 - 29

đủ loại couple trong TR cho các bồ đọc .tôi không sở hữu gì ngoài bản dịch. thân ái và cảm

Đăng bởi: BlancheEli8689

595 - 55 - 4

hàng Allmc nhà làm,viết vì vã,có lẽ sẽ không hay và rất ooc cân nhắc trước khi xem lưu ý:các câu chuyện

Đăng bởi: __junn

142838 - 8118 - 101

Chào mừng đến với Crush

Đăng bởi: reeeeee1827

12265 - 761 - 13

WARNING - OOC, Tính cách các nv có phần trở nên vặn vẹo vì bạn chủ fic cũng là người có

Đăng bởi: annniliana

352 - 13 - 5

lời chào từ kwangya , trò chơi của bạn đã bắt đầu .

Đăng bởi: caibap20122003

22114 - 1268 - 24

Đây là nơi để bạn H vã vùng đất thần kì dặt dẹo hmu hmu Cre pic: https://twitter.com/mtdk13/status/1268129527818936321/photo/1