Truyện của ChauAnh7495

Đăng bởi: ChauAnh7495

148 - 16 - 1

Điên vì yêu. Trầm luân không dứt mình ra được. Cam nguyện sa đọa vào nó. Chỉ mong được người

ALLRYOMA

Writing

Đăng bởi: ChauAnh7495

2646 - 109 - 22

Truyện do mình QT lại, chủ yếu là truyện ngắn không phải truyện dài Và hơn hết truyện không vì mục

Đăng bởi: ChauAnh7495

1007 - 94 - 5

Nhân vật của Konomi Takeshi, còn cốt truyện là viết theo ý tưởng cá nhân. Cốt truyện lấy bối cảnh

Đăng bởi: ChauAnh7495

35180 - 3783 - 42

Vẫn là câu nói cũ, nhân vật là của Konomi Takeshi, còn cốt truyện là của riêng mình. Trong tác phẩm

Đăng bởi: ChauAnh7495

91 - 17 - 1

Những điều cần chú ý: - Lấy bối cảnh các nhân vật đều là học sinh cấp 3. Tất cả được