Truyện của DooVandenis

Đăng bởi: DooVandenis

1251 - 85 - 6

Đăng lại những gì đã viết trên page, hi vọng có thể giúp ích được cho các cậu trong quá

Đăng bởi: DooVandenis

22543 - 1575 - 10

Những điều thường nhật xung quanh các bạn, liệu có các bạn có quan sát? P.s: Bìa được làm bởi @iamsfoxk *Tác

Đăng bởi: DooVandenis

129012 - 1271 - 5

[Truyện đã được xuất bản thành sách giấy] Khởi đầu bằng một vụ án mạng ở quận Hio, thuộc thành phố

Đăng bởi: DooVandenis

5500 - 752 - 16

Truyện nói về một thằng rảnh đời suốt ngày online Facebook. Phải, đáng lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn

Đăng bởi: DooVandenis

60381 - 2663 - 17

Khi cuốn băng kí ức được quay ngược thì dòng thời gian cũng bắt đầu điên đảo. [137 933] *Series Crimes in

Đăng bởi: DooVandenis

5344 - 505 - 8

Người ta nói, thầy cô là đấng sinh thành thứ hai không chính thức. Mẹ tôi cũng là một giáo

Đăng bởi: DooVandenis

14549 - 1391 - 21

Tháng Chín, mùa thu, năm 2008, bọn họ trở về trại trẻ Nhân Đàng. Một kẻ khóc thương vì cái

Đăng bởi: DooVandenis

6235 - 509 - 10

Một kho lưu trữ, không hơn không kém ._. Mọi bài viết trong này đều không thuộc quyền sở hữu

Ổ Plot

Writing

Đăng bởi: DooVandenis

3865 - 229 - 15

Những thứ tớ đăng ở đây gồm: 1. Ý tưởng [Idea] (tất nhiên rồi) 2. Truyện mãi dang dở [UNST]

Đăng bởi: DooVandenis

34726 - 4780 - 26

"17 âm 1" - hay câu chuyện về một cuộc hành trình đi tìm x.á.c Câu chuyện xoay quanh tập thể