Truyện của DuyPhc205

Đăng bởi: DuyPhc205

67 - 16 - 3

-Prem lúc sinh thời 15 tháng 7 âm lịch. Mang bát tự thuần âm, vào ngày này 18 năm sau