Truyện của Ghetanhanh

Đăng bởi: Ghetanhanh

6398 - 983 - 27

Tác giả: Quang Diễn Tinh Di Thể loại: Con tròi, xuyên không, dị năng, sảng văn, tấu hề, hảo cảm, công

Đăng bởi: Ghetanhanh

580542 - 51957 - 69

Tác giả: Dịch Diệp Tử Edit + Beta: Ghét Ăn Hành. Tình trạng: Hoàn thành (109 chương chính văn + 03 phiên