Truyện của GiangPisces04

Đăng bởi: GiangPisces04

7263 - 318 - 23

[Fixed] Tên truyện: Huyễn Giới (tạm hiểu là thế giới không có thật) Tác giả: GiangPisces04 (cứ gọi mình là Giang) Lịch

Đăng bởi: GiangPisces04

1534 - 66 - 16

Truyện kể về 12 nhân vật đại diện cho 12 chòm sao với tính cách, gia cảnh, cuộc đời khác