Truyện của JaneAliceH

Đăng bởi: JaneAliceH

77 - 6 - 4

Hàn Kỳ và Hàn Hân là bạn thânh chơi từ lúc còn rất nhỏ cho đến bây giờ là năm

Đăng bởi: JaneAliceH

6 - 0 - 1

Năm đó tớ thích cậu nhưng không dám nói , đợi khi cậu rời xa mới hối hận !