Truyện của Jrrn68

Đăng bởi: Jrrn68

266305 - 17816 - 100

Hắn, từng là một sinh vật vô danh tồn tại đầu tiên trên trái đất trước cả kỷ Jura. Khi thiên