Truyện của Julyes2000

Đăng bởi: Julyes2000

4236 - 596 - 30

- Nguồn chính : Instagram ( IG ) - Couple : Tạp nham ( Couple nào cũng ship ) - Thể loại

Đăng bởi: Julyes2000

4402 - 483 - 6

" Every emotion has a story to tell " " Mỗi cảm xúc đều có một câu chuyện để kể

Đăng bởi: Julyes2000

365 - 22 - 1

" Ràng buộc ? Nếu ra sao nếu Kurapika bị mất đi sự ràng buộc ? " " Cậu ấy

Đăng bởi: Julyes2000

70 - 11 - 1

" Tình đắng như ly cà phê ? " Nhưng rồi chả biết ở đâu ... Lại xuất hiện một