Truyện của LunaGachaTV

Đăng bởi: LunaGachaTV

6787 - 174 - 11

Đọc rùi bik :3 Nói về cảm nghĩ của mik khi đọc lhms ngoại truyện Tác giả: Jaki Natsumi

Đăng bởi: LunaGachaTV

319 - 33 - 3

Nếu các nhân vật trong lhms ở thời mà Mr. Cà Rốt khi chưa đc bất tử thì sẽ thế

Đăng bởi: LunaGachaTV

152 - 5 - 5

Nói về thành viên gia đình và bạn bè Lu ở trong Gacha life. Vì Lu ko có team nên