Truyện của Mangolun47

Đăng bởi: Mangolun47

630 - 89 - 5

;-;

[ HxH] Silen

Writing

Đăng bởi: Mangolun47

222 - 26 - 5

Vương Hiên là một tướng quân nữ đầu tiên , được mệnh danh là chiến thần bởi một mình nàng

Đăng bởi: Mangolun47

2330 - 314 - 14

cô là Haruono Sakura , là một y nhẫn tài giỏi trong làng lá là một trong những thành viên

Đăng bởi: Mangolun47

991 - 156 - 6

Nếu có một ngày bạn trọng sinh vào một cuốn truyện Manga bạn sẽ làm gì ? Thay đổi nó