Truyện của MoonMiyuki

Đăng bởi: MoonMiyuki

1769 - 245 - 7

Câu chuyện ngoài lề của 'A Second Change'. Trong nói về 7 ngày đầu tiên và những gì đã xảy

Đăng bởi: MoonMiyuki

301532 - 30723 - 200

Tên khác: Trash of the Count's Family Tác giả: Yoo Ryeo Han Tóm tắt: Khi mở mắt ra, là thế giới trong 1

Đăng bởi: MoonMiyuki

10445 - 1702 - 38

Tên khác: Trash of the Count's Family Tác giả: Yoo Ryeo Han Tóm tắt: Khi mở mắt ra, là thế giới trong 1

Đăng bởi: MoonMiyuki

105586 - 10978 - 83

Tsuna cho là đã chết, nhưng số phận lại lên một kế hoạch khác cho cậu ta. Tỉnh dậy ở một

Đăng bởi: MoonMiyuki

3169 - 267 - 1

Mười năm sau..... Một người thanh niên không rõ là ai ngồi ngủ trong cuộc họp lớp của lớp 2-A của

Đăng bởi: MoonMiyuki

240296 - 19422 - 153

Tên khác: Trash of the Count's Family. Tác giả: Yoo Ryeo Han Tóm tắt: Khi mở mắt ra, là thế giới trong 1

Đăng bởi: MoonMiyuki

41177 - 3378 - 30

Họ không thể đứng nhìn mãi được. Đã đến lúc phải hành động. Đã đến lúc để cho những kẻ

Đăng bởi: MoonMiyuki

54113 - 3380 - 29

Có khá nhiều cốt truyện.... hoặc là các fanfic viết về lớp học của Tsuna đi Ý trong chuyến du