Truyện của NBell9

Đăng bởi: NBell9

981 - 182 - 6

Luật sư Bang với Luật sư Lee lại sắp choảng nhau kìa

Đăng bởi: NBell9

140 - 18 - 1

Ngọt mà, thật á :))

Đăng bởi: NBell9

567 - 112 - 7

Mafia LK đã xuyên không đến thế giới khác

Đăng bởi: NBell9

2901 - 430 - 19

Đội trinh sát sở cảnh sát Seoul có thành viên mới... Warning 🛑: Máu me, tâm lí biến thái, đa nhân

Đăng bởi: NBell9

139 - 18 - 1

"In lover's sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love." Đừng đọc nếu cậu không muốn

Đăng bởi: NBell9

122 - 15 - 1

:))) Ngọttttt

Đăng bởi: NBell9

133 - 18 - 1

Chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của @Hattchin

Đăng bởi: NBell9

394 - 46 - 3

"If I die or go somewhere far, I'll write your name on every star so people looking up can see

Đăng bởi: NBell9

355 - 35 - 6

Em yêu biển, càng yêu ngài hơn warning🛑🚦: nhẹ nhàng, SE

Đăng bởi: NBell9

222 - 14 - 3

Chuyện tình của đôi ta chưa bắt đầu đã kết thúc Đôi khi... chỉ là khoảng trống của một người