Truyện của Peniocereus

Đăng bởi: Peniocereus

27 - 3 - 1

LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Tên truyện: Kẻ chi phối thời gian Tác giả: Lục

Đăng bởi: Peniocereus

45 - 0 - 1

LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Tên truyện: (chừng nào có tác giả sẽ bù

Đoản Văn

Writing

Đăng bởi: Peniocereus

8 - 3 - 2

Một vài mẫu truyện ngắn do mình sáng tác, hi vọng các bạn sẽ thích chúng.