Truyện của SeverusPrinceSnape

Đăng bởi: SeverusPrinceSnape

1121 - 97 - 2

Tác giả: Lạc Phù. Edit: Severus. Bản gốc: 122 chương + 3 phiên ngoại. Văn án: Sau khi trải qua đại chiến, đối với

Đăng bởi: SeverusPrinceSnape

365 - 18 - 2

Tôi là một nữ sinh đại học của thế kỷ 21, là một cây non xanh tươi của Tổ Quốc.

Đăng bởi: SeverusPrinceSnape

742 - 44 - 2

Văn án: Hồng nhan họa thủy, hắn không muốn làm đóa hồng nhan này, cố tình lại bị người người

Đăng bởi: SeverusPrinceSnape

82557 - 9990 - 34

Gặp phải ma tu, thần đều khóc. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê. Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2892573 Tình trạng bản gốc: 183 chương Tình trạng edit:

Creepypasta

Writing

Đăng bởi: SeverusPrinceSnape

97 - 9 - 1

Truyện Creepypasta

Đăng bởi: SeverusPrinceSnape

13810 - 660 - 2

Tên hố: Nhặt được cái nhân vật chính. Tác giả : Phong Khinh Trần Thể loại : Xuyên thư, tu chân,

Đăng bởi: SeverusPrinceSnape

58917 - 4568 - 21

Nam chính, thiết lập nhân vật của ngươi băng rồi! Tác giả: Sev aka Phong Khinh Trần.

Đăng bởi: SeverusPrinceSnape

219 - 15 - 3

Văn án: Tận thế đến, cả loài người và loài vật đều biến dị, khắp nơi đều là những quái vật