Truyện của Shain_Shain

Đăng bởi: Shain_Shain

137794 - 13094 - 52

Bạo chúa mang cốt cách một quý ông. Đó là khi cái ác trở nên thật thanh tao và đầy

Mộng Tàn

Writing

Đăng bởi: Shain_Shain

6425 - 557 - 2

Ngọn lửa rực rỡ nhất là ngọn lửa tàn nhẫn nhất. Cover siêu đẹp by @psyche

Đăng bởi: Shain_Shain

3724 - 284 - 4

Về quá trình tạo ra Victor Shadow của tớ

Đăng bởi: Shain_Shain

3906 - 408 - 2

Câu chuyện về giới siêu giàu, và những kẻ nằm trong 1% dân số của thế giới... Quý cô Versace Storm,

Đăng bởi: Shain_Shain

12230 - 1156 - 5

Tuyển tập thơ được viết bởi @Shain "Nơi đây có, Hai trăm năm, một nấm mộ. Có ta, Rất mực thương người."

Đăng bởi: Shain_Shain

4704 - 530 - 1

Ngài đã có thể có được người ngài yêu, nhưng ngài lại chọn thành trì của ngài. Ngài đã có