Truyện của ShiroiHiou

Đăng bởi: ShiroiHiou

11634 - 1056 - 44

Hán Việt: [Đồng nhân Magi] Viêm ngữ Tác giả: Vi Sinh Noãn Nguồn: wikidich.com (Người đăng: thanh) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng:

Đăng bởi: ShiroiHiou

7888 - 925 - 35

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc Editor: Bạch Diệp Thảo Văn án: Tin mới! Tin mới! Có con người đến học ở

Đăng bởi: ShiroiHiou

460225 - 43098 - 150

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh

Đăng bởi: ShiroiHiou

427938 - 46994 - 174

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh

Đăng bởi: ShiroiHiou

129366 - 17227 - 120

Hán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn

Đăng bởi: ShiroiHiou

327356 - 34109 - 153

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh

Đăng bởi: ShiroiHiou

12582 - 959 - 87

Tên Hán Việt: [Bleach đồng nhân] Sát na Tác giả: Di Lệ Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Nguồn: Wikidich.com, Ucxsw.org. Tình trạng: Hoàn thành Tình

Đăng bởi: ShiroiHiou

104 - 12 - 1

Hán Việt: [ tiễn tâm ] tiễn tâm nhật thường Tác giả: Tiếu Ý Hồng Trần Tình trạng: Hoàn thành Editor: Bạch Diệp

Đăng bởi: ShiroiHiou

1062 - 111 - 11

Tác giả: Cật Thổ Na Hóa Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Hoàn thành Số chương: 11 Thiếu nữ

Đăng bởi: ShiroiHiou

99107 - 10618 - 76

Tác giả: Đạm Đạm Nhiễm Sắc Đích Thanh Nguồn: Tàng thư viện. Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Lúc đầu, Narcissa