Truyện của Shyhayu_Farhearval

Đăng bởi: Shyhayu_Farhearval

140 - 18 - 2

////~//// đào hố cho vui chứ ý tưởng mà lười quá~ Author : Nguyệt Nha ( Shyhayu_Farhearval) Story: [Naruto] Hey,Senju Nera Category:

Đăng bởi: Shyhayu_Farhearval

485 - 27 - 4

Author : Nguyệt Nha ( Shyhayu_Farhearval) Story : Manh nữ ẩm thực Category : Đồng nhân , lãng mạng , hài ,

Đăng bởi: Shyhayu_Farhearval

1760 - 100 - 5

Author : Nguyệt Nha ( Shyhayu_Farhearval) Story : Ảo ảnh lam băng Category : Đồng nhân , lãng mạng , hài ,

Đăng bởi: Shyhayu_Farhearval

114 - 8 - 1

Author : Nguyệt Nha ( Shyhayu_Farhearval) Story : Huyền thoại Karen ! Category : Đồng nhân , lãng mạng , hài ,

Đăng bởi: Shyhayu_Farhearval

195 - 22 - 3

Author : Nguyệt Nha ( Shyhayu_Farhearval) Story : Phù thủy mặt trăng Category : Đồng nhân , lãng mạng , hài ,

Đăng bởi: Shyhayu_Farhearval

10754 - 421 - 16

Tên cũ : < Đồng Nhân Naruto > Nhật hướng Hinata _ Công Chúa Hyuga T/g : Nagi Hikari Thể loại Np

Đăng bởi: Shyhayu_Farhearval

82 - 11 - 2

Chỉ là vài chương ngắn thôi . Tự dưng muốn viết Se nên làm ít mà tâm trạng ta cũng