Truyện của Taeganger-Devil

Đăng bởi: Taeganger-Devil

310 - 56 - 4

Au :dauhuthui293 Cover : TaegangerDevil Đã được au đồng ý cho cover Câu chuyện về một cô công chúa được gả đến đất

Đăng bởi: Taeganger-Devil

1037 - 130 - 6

Tên: Gangster and Baby Couple gốc: Chaelisa Couple Cover: Englot Thể loại: hiện đại, lãng mạn, mafia, hành động, HE Tác giả: Sumin Cover: TaegangerDevil Lưu

Đăng bởi: Taeganger-Devil

24674 - 2029 - 109

Au : Sumin_ss Cover : TaegangerDevil( DevilMon ) https://www.wattpad.com/story/273908306-bhtt-lichaeng-l%C3%B2ng-son

Đăng bởi: Taeganger-Devil

109442 - 8533 - 29

Au : Mooncaca2 (@TranNguyen140499 ) Cover : TaegangerDevil ( MonDevil ) Couple gốc : TriệuDuyên Couple cover : Jensoo. Lichaeng ( Phụ ) Thể

Đăng bởi: Taeganger-Devil

22545 - 1682 - 32

Au : haphong2101 Cover : TaegangerDevil ( MonDevil ) https://www.wattpad.com/709391965-bhtt-t%E1%BB%B1-vi%E1%BA%BFt-b%C3%A1c-s%C4%A9-t%C3%B4-ch%E1%BB%8B-l%C3%A0-l%C6%B0u-manh-sao-ch%C6%B0%C6%A1ng

Đăng bởi: Taeganger-Devil

29559 - 2704 - 123

Au : Suminss Cover : TaegangerDevil (DevilMon ) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba Couple Cover :

Đăng bởi: Taeganger-Devil

12493 - 797 - 30

Au : TranNguyen140499 Cover : TaegangerDevil ( MonDevil ) Couple gốc : LiChaeng Coulple cover : Triệu Duyên Đã được au đồng ý

Đăng bởi: Taeganger-Devil

24329 - 1612 - 25

Au : TranNguyen140499 Cover : TaegangerDevil ( MonDevil ) https://www.wattpad.com/story/220400859-h%E1%BB%8D-ph%E1%BA%A1m-ch%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%ABng-qu%C3%AAn-t%C3%B4i-minh-tri%E1%BB%87u-k%E1%BB%B3-duy%C3%AAn

Đăng bởi: Taeganger-Devil

140908 - 5672 - 32

Au : MythMeo Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý

Đăng bởi: Taeganger-Devil

10802 - 577 - 16

Au : nguyenlinh000 Cover : TaegangerDevil ( MonDevil ) Đã có sự đồng ý của tác giả https://www.wattpad.com/story/213125505?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Taeganger-Devil&wp_originator=NnQi2qC8OCii17GqYDYraEOz1feR3LV6ym34ScgUqXbi3HKtgkTf%2B8uiz7%2Fyz9LcDxSwjVBSt6FsbnWDkoxJqI7%2Fc2F4YJGYPRlXltdBnWD5VzmONenhWBctxIsgRBQR