Truyện của TheNetwork7749

Đăng bởi: TheNetwork7749

444 - 48 - 3

Tác giả: Phù Khâu Nhất Nhân vật chính: Đoàn Hàm, Giang Miểu Tag: Xuyên thư, yêu sâu sắc, ngọt, hôn nhân Số chương:

Đăng bởi: TheNetwork7749

177876 - 14127 - 103

Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Nhân vật chính: Giang Diệp (Lam Chỉ), Giản Thương Thể loại: Xuyên

Đăng bởi: TheNetwork7749

228 - 12 - 6

Tác giả: Băng Khối Nhi Nguồn: Trường Bội Số chương: 70 chương (58 chương chính truyện + 12 chương ngoại truyện) Văn án Tưởng

Đăng bởi: TheNetwork7749

344 - 15 - 4

Tác giả: Thanh Ngõa Thể loại: Linh dị thần quái, giới giải trí, ông trời tác hợp, cua đồng. Lạnh lùng chính