Truyện của Vinzshou69

Đăng bởi: Vinzshou69

341 - 42 - 5

-Tác giả : Vinzshou -Nguyên tác : Jaki Natsumi (Youtube) Phần hai của câu truyện kể về hành trình của Vinner, một

Đăng bởi: Vinzshou69

1711 - 162 - 16

𝑰𝒕 𝒊𝒔 𝒅𝒖𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒂𝒓𝒌𝒆𝒔𝒕 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒆 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒇𝒐𝒄𝒖𝒔 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕. -𝑨𝒓𝒊𝒔𝒕𝒐𝒕𝒍𝒆 Bí mật luôn nằm trong bóng

Đăng bởi: Vinzshou69

2692 - 192 - 19

-Tác giả : Vinzshou -Nguyên tác : Jaki Natsumi (Youtube) Câu truyện kể về hành trình của Vinner, một cậu trai trẻ

Đăng bởi: Vinzshou69

217 - 24 - 3

Nguyên tác : Jaki Natsumi (Đang update desc)