Truyện của Vivi_V1989

Đăng bởi: Vivi_V1989

1359940 - 38235 - 66

Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Convert: Reine Dunkeln Editor: Vivi_V1989 Thể loại: cao H, NP. Đồng Tâm là một cô gái

Đăng bởi: Vivi_V1989

1137059 - 16929 - 30

Tên Hán Việt: Ngoại vi nữ hồi gia quá niên. Tác giả: Hoàng Bạo Tả Thủ Convert: Vespertine Edit: Vivi, WaWa Beta: Vivi Văn án

Đăng bởi: Vivi_V1989

2140359 - 59784 - 87

Tác giả: Đàn Sinh Convert: Trinhsin2703 Editor: Vivi, Yon (từ chương 82) Beta: Vivi Thẩm Quân sau khi chết đi xuyên qua nhiều thế

Đăng bởi: Vivi_V1989

535295 - 18354 - 62

Tác giả: Thương Tịch Lạc Thể loại: NP, mạt thế, Cao H. Nguồn convert: hdlinhhh Editor: Vivi Văn án của tác giả: Tận thế buông

Đăng bởi: Vivi_V1989

3028127 - 38697 - 55

Tên truyện: Tiểu Bảo Mẫu. Tác giả: Ha Ha Nguồn Convert: Reine Dunkeln Thể loại: Siêu sắc, H nặng, NP. Editor: Vivi_V1989 Văn án: Truyện

Đăng bởi: Vivi_V1989

1181961 - 24684 - 55

Tác giả: Thanh Đường Nguồn convert: Sắc Nữ Team, Vespertine Editor: Vivi_V1989 Thể loại: Sắc, H. Tình trạng convert: chưa hoàn. Văn án: Lần đầu tiên

Đăng bởi: Vivi_V1989

593621 - 7353 - 17

Tác giả: Tình Vãn Nguồn Convert: Vespertine Editor: Vivi Thể loại: Cao H, Hiện đại, 1vs1 Văn án của tác giả: Đinh Thanh

Đăng bởi: Vivi_V1989

6735 - 384 - 3

Hán Việt: Tướng công nhu nhược bất năng tự lý ( 1V1, H, nữ cường nam.) Tác giả: Ngũ Đoản

Đăng bởi: Vivi_V1989

3099914 - 57644 - 51

Tác giả: Hoàng Bạo Tả Thủ Nguồn convert: JW Edit: Vivi Thể loại: Cao H, NP Convert đã hoàn. Văn án của tác giả: Hôn lễ