Truyện của Bluerious82

Đăng bởi: Bluerious82

22509 - 1868 - 65

Tựa Việt: Phi hành trong đêm tuyết Tác giả: Mật Nguyệt Thể loại: Hiện đại đô thị, ngọt sủng, niên hạ, miếng

Đăng bởi: Bluerious82

271715 - 854 - 4

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan

Đăng bởi: Bluerious82

284111 - 21411 - 122

Tác giả: Hôi Cốc Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, chữa lành, chủ

Đăng bởi: Bluerious82

7499 - 1019 - 12

Tác giả: Lương Tiểu Ngọc Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên nhanh, niên hạ, cường cường, chủ

Đăng bởi: Bluerious82

294086 - 584 - 2

Tên khác: Tiếng dây cung thoáng bên tai Tác giả: Trần Ẩn Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng

Đăng bởi: Bluerious82

118834 - 7880 - 76

Tác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi

Đăng bởi: Bluerious82

51389 - 4119 - 45

Tác giả: Phấn Hòa Thể loại: Hiện đại, niên thượng, song phương chữa lành, hỏny, có thịt, công từng là trai

Đăng bởi: Bluerious82

72279 - 5908 - 60

Tác giả: Hàn Thục Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh

Đăng bởi: Bluerious82

51696 - 232 - 2

Tác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng, cường cường, hoán đổi linh hồn

Đăng bởi: Bluerious82

1473 - 195 - 9

Tác giả: Tương Trà Nhập Tửu Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung,