Truyện của Bobi4276

Đăng bởi: Bobi4276

27572 - 2874 - 31

Đây là truyện đầu tiên của tôi nên tôi sẽ cho hết chất xám vào và tôi viết cái này