Truyện của Bunkbunkthaokekek

Đăng bởi: Bunkbunkthaokekek

52472 - 6298 - 23

[AllIsagi!!!] Cảm thấy có hứng thú nên viết!NP!! Mong mọi người thích! Nhân vật bị OOC!!

Đăng bởi: Bunkbunkthaokekek

2928 - 546 - 4

# Khác hoàn với nguyên tác # [ Allisagi ] Ở đây Isagi lớn tuổi hơn Kaiser Nội dung :