Truyện của Goodbye__for_fear

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

29531 - 564 - 35

--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

99522 - 2131 - 25

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

394190 - 13973 - 94

Nội dung: Cổ đại, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang, HE. Nhân vật chính: Sầm Duệ, Phó Tránh Độ tuổi: