Truyện của Ishiyama-

Đăng bởi: Ishiyama-

285 - 19 - 1

Tinh Linh... ta biết, ta đã tạo ra họ. Linh Giới... đó là thế giới của ta. Itsuka Shido... đó là tên

Đăng bởi: Ishiyama-

71055 - 5623 - 176

Câu chuyện được viết dạng 1+1=2. Vui vẻ, đời sống, nhẹ nhàng là chủ yếu. Không có cao trào, không