Truyện của Keomanchat

Đăng bởi: Keomanchat

30758 - 2570 - 26

Tên gốc: 自从我得了精神病 Tác giả: Cao Biến Tiểu Vệ Tinh 高变小卫星 Nguồn raw: allcp.net Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans,

Đăng bởi: Keomanchat

281168 - 19870 - 79

Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát

Đăng bởi: Keomanchat

348 - 21 - 1

Tên gốc: Thị sắc công ngụ 柿色公寓 Tác giả: Thực Vật 植物 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp

Đăng bởi: Keomanchat

3369 - 95 - 7

Tên gốc: Tây giản 西涧 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với

Đăng bởi: Keomanchat

48079 - 3517 - 32

Tên gốc: Ta cùng với tra nam mối tình đầu ở bệnh viện tâm thần hợp lại 我与渣男初恋在精神病院复合了 Tác giả: Tiểu

Đăng bởi: Keomanchat

205 - 21 - 1

Tên gốc: Nhân ngư quan sát nhật ký 人鱼观察日志 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor:

Đăng bởi: Keomanchat

15468 - 1145 - 6

Tên gốc: Lại khóa ta thì chia tay 再锁我就分手 Tác giả: Trà Các 茶榷 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự

Đăng bởi: Keomanchat

58546 - 4439 - 22

Tên gốc: Cách vách tiểu hài nhi lại ghé vào cửa sổ thượng xem ta 隔壁小孩儿又趴在窗台上看我 Tác giả: Thất hiệu đích

Đăng bởi: Keomanchat

74717 - 3005 - 13

Tên gốc: 單方欲孽 Đơn phương dục nghiệt Tác giả: 嘛紮嗨 Ma Trát Hải Nguồn: Hải Đường Editor: Kẹo Mặn Chát Với

Đăng bởi: Keomanchat

221 - 7 - 20

Tên gốc: 红白囍 Tác giả: AyeAyeCaptain Nguồn raw: Tấn Giang Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình