Truyện của Meanorange

Đăng bởi: Meanorange

31322 - 3085 - 11

Ngôn ngữ tình yêu của tôi và Jeongguk không giống nhau. Câu mà tôi nói với anh ấy nhiều nhất

Đăng bởi: Meanorange

13928 - 1283 - 5

Jeongguk chưa bao giờ tin vào tình yêu định mệnh, cho đến khi gã gặp Taehyung, bạn đời tương lai

Đăng bởi: Meanorange

20481 - 1970 - 8

Kim Taehyung sẽ không làm tổn thương dù chỉ là một con ruồi. Jeon Jeongguk, ác ma hộ mệnh của

Đăng bởi: Meanorange

2772 - 398 - 6

Thế gian rộng lớn, thời gian vô tận, trùng trùng điệp điệp người đến kẻ đi, duy chỉ có tình

Đăng bởi: Meanorange

5292 - 566 - 2

Có ánh trăng chứng giám, nụ hôn đầu của cửu vĩ bạch hồ Kim Thái Hanh bị đánh cắp vào

Đăng bởi: Meanorange

1267 - 165 - 1

Trên núi có cây, trên cây có cành Trong tâm ta có người, người có hay không? ... Trong thu có trăng, trong

Đăng bởi: Meanorange

1167 - 154 - 1

Đối với người đã theo nghiệp diễn xấp xỉ năm năm như Jungkook mà nói, việc dính NG mười lăm

Đăng bởi: Meanorange

57027 - 6076 - 21

"Có gì thì từ từ nói, hức, anh đừng có trưng ra cái dáng vẻ doạ người như..." Chữ "vậy" còn

Đăng bởi: Meanorange

3963 - 497 - 12

Có những điều vốn không thuộc về mình, gắng hết sức cưỡng cầu sở hữu, cuối cùng có được rồi,

Đăng bởi: Meanorange

5134 - 848 - 11

Mối quan hệ bao nuôi thông thường đều là dựa trên giao dịch tiền sắc, duy chỉ có tổng tài