Truyện của Phanduyettay

Đăng bởi: Phanduyettay

185574 - 5495 - 22

Tên truyện: Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Hôn nhân ngược

Đăng bởi: Phanduyettay

34 - 2 - 1

Đây là những mẩu truyện viết theo văn phong phương Tây của mình từ năm lớp 10 (tuy nhiên nó

Đăng bởi: Phanduyettay

207 - 17 - 9

Ở cái làng Châu Thạnh này, già trẻ lớn bé ai mà không nghe danh cậu tư Đoàn Danh Quý?

Đăng bởi: Phanduyettay

1401 - 70 - 17

Tên truyện: Hồng Nhạn Hướng Bình Minh Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, tâm lý xã

Đăng bởi: Phanduyettay

1606 - 81 - 20

Tên truyện: Chúng tôi đã từng yêu như thế! Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: truyện ngắn Việt Nam Tình trạng: Hoàn