Truyện của Phuhoanhatthe

Đăng bởi: Phuhoanhatthe

1012 - 74 - 25

Tên truyện: Điều Hương [ Chế Hương ] Tác giả: Quả Tử 果子 Thể loại: Mỹ thực, chủng điền, sủng, tùy

Đăng bởi: Phuhoanhatthe

208586 - 12410 - 119

Đào hố: 11 - 4 - 2020 - Lần đầu tiên dịch - Không cam đoan sẽ đúng với nội dung 100%. -

Đăng bởi: Phuhoanhatthe

1866 - 270 - 32

Thể loại: Tình trai, chủng điền, làm giàu, sảng văn, bàn tay kim cương, không gian. Số chương: Chưa biết. Lịch đăng:

Đăng bởi: Phuhoanhatthe

251 - 24 - 2

Lời edit vẫn luôn muốn nói khi vào truyện: là một edit nghiệp dư nên không nhận chính xác toàn