Truyện của Shuirusari

Đăng bởi: Shuirusari

199837 - 16588 - 21

Kim Taehyung muốn có người yêu. Nhưng Jeon Jungkook không đồng ý.

Đăng bởi: Shuirusari

32416 - 3554 - 15

- Anh thích thế này, Jungkook. - Thích gì? - Mọi thứ. - Ý anh là tụi mình à? - Mm, không tệ. *Fic lấy

Đăng bởi: Shuirusari

147056 - 10151 - 12

Tổng giám đốc Jeon Jungkook không những đang kim ốc tàng kiều, mà người đẹp bên trong còn là một

Đăng bởi: Shuirusari

50114 - 4186 - 22

Hãy cùng quay lại khoảng thời gian ấy, và em có thể khiến mọi chuyện tốt hơn. Bởi vì, những thứ

Đăng bởi: Shuirusari

11666 - 950 - 3

Khu Bangtan có một Đại ca vô cùng khét tiếng, tên Jeon Jungkook.

Đăng bởi: Shuirusari

34746 - 2485 - 9

Little things called love.

Đăng bởi: Shuirusari

155519 - 12403 - 22

Gặp được Kim Taehyung là điều đáng yêu duy nhất trong đời Jeon Jungkook.