Truyện của Sleepyryal

Đăng bởi: Sleepyryal

197676 - 14041 - 43

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, H văn, Ngọt Độ dài: 43 chương Giới thiệu: Quý ngài Uông làm

Đăng bởi: Sleepyryal

2340 - 247 - 31

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt, Cường cường, Huyền huyễn, Tây huyễn, Chủ thụ, 1×1 Độ dài: 276

Đăng bởi: Sleepyryal

424820 - 55907 - 127

Thể loại: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, 1×1, HE Độ dài: 119 chương

Đăng bởi: Sleepyryal

28395 - 4448 - 39

Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn

Đăng bởi: Sleepyryal

841313 - 91576 - 116

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Niên hạ, Ngọt, Thụ lười không

Đăng bởi: Sleepyryal

1793278 - 100705 - 89

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Vườn trường, H văn Độ dài: 78 chương + 11 ngoại

Đăng bởi: Sleepyryal

30035 - 3551 - 16

Thể loại: Xuyên không, Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình, Ngọt, HE Độ dài: 16 chương Nguồn raw: Trường Bội Trích đoạn 1: Có

Đăng bởi: Sleepyryal

170092 - 18394 - 46

Thể loại: Đam mỹ, Tình cảm, Báo thù, Hệ thống, Phản hệ thống, Song trùng sinh, Cường cường, Chủ thụ,

Đăng bởi: Sleepyryal

256603 - 21666 - 37

Thể loại: Hiện đại, Hội chứng Stockholm, Đoản văn, 1×1, HE, Chân khống công x Xinh đẹp thụ Độ dài: 36

Đăng bởi: Sleepyryal

291319 - 29340 - 62

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Vườn trường, 1×1 Độ dài: 58 chương + 4