Truyện của Taeisbae4ever

Đăng bởi: Taeisbae4ever

38638 - 4990 - 200

Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác đừng mang ra ngoài nhé!!!

Đăng bởi: Taeisbae4ever

55273 - 5290 - 157

Chuyển ver !!1 Bạn nào cần tên truyện gốc thì inbox mình nhé.

Đăng bởi: Taeisbae4ever

29972 - 2864 - 48

Chuyển ver đừng mang ra ngoài nhé

Đăng bởi: Taeisbae4ever

24821 - 2759 - 145

Đừng mang truyện ra ngoài nhaa

Đăng bởi: Taeisbae4ever

78415 - 6947 - 150

Chuyển ver !!! Bạn nào muốn đọc truyện gốc thì nhắn tin mình gửi tên truyện nhé...

Đăng bởi: Taeisbae4ever

21121 - 2607 - 128

Không mang truyện ra ngoài nhaa

Đăng bởi: Taeisbae4ever

75436 - 5033 - 105

Là phần truyện tiếp nối của Rung động thanh xuân Chuyển ver nên khum mang ra bên ngoài nhớ <3

Đăng bởi: Taeisbae4ever

11698 - 1670 - 86

Không mang truyện ra bên ngoài nhé

Đăng bởi: Taeisbae4ever

6848 - 867 - 57

....

Đăng bởi: Taeisbae4ever

64545 - 4159 - 51

Chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả đừng mang ra ngoài nhó