Truyện của Tranducluong7102000

Đăng bởi: Tranducluong7102000

4637 - 553 - 53

Sau khi chết, ý thức Lux vượt qua thế giới song song, nhập vào một bản thể khác của mình,