Truyện của Xoai_quyt

Đăng bởi: Xoai_quyt

43410 - 2797 - 33

Trong lúc đi tìm truyện dài nhặt được mấy mẩu truyện ngắn nho nhỏ. Edit: 🥭 Tên truyện, tác giả, nguồn: trong

Đăng bởi: Xoai_quyt

182189 - 23052 - 109

Tên edit: Đừng hòng dạy hư tôi Tên Hán Việt: 别想带坏我 - Biệt tưởng đái phôi ngã Tên cũ: Hệ thống trẻ

Đăng bởi: Xoai_quyt

107481 - 9316 - 96

Tên edit: Trúc mã khó đoán Tên Hán Việt: 竹马难猜 - Trúc mã nan sai. Tác giả: 冻感超人 - Đống Cảm Siêu

Đăng bởi: Xoai_quyt

1298317 - 145175 - 99

Tên gốc: 反派攻略 - Phản phái công lược Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử - 萝卜花兔子 Thể loại: Nguyên sang,

Đăng bởi: Xoai_quyt

2641 - 271 - 14

Tên truyện: Bạn có trông thấy con mèo của tôi không? Tên cũ: 主人,你在家吗? - Chủ nhân, nhĩ tại gia

Đăng bởi: Xoai_quyt

62268 - 6515 - 57

Tên truyện: Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạt Tên gốc: 钞能力咸鱼只想糊弄 - Sao năng lực hàm ngư chỉ tưởng

Đăng bởi: Xoai_quyt

569879 - 58580 - 115

Tên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang,

Đăng bởi: Xoai_quyt

249960 - 17604 - 74

Đừng hòng bẻ cong được tôi Tên gốc: 别想掰弯我 - Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: 林七年 - Lâm Thất Niên Thể