Truyện của YullYJs

Đăng bởi: YullYJs

905 - 24 - 82

Thể loại: Đam mỹ, Ma cà rồng, Huyền huyễn. Trans & edit: yullYJs 🔥Đăng tải truyện tại Wattpad: yullYJs và Youtube: Yull

Đăng bởi: YullYJs

4878 - 114 - 183

Thể loại: BL, Tình duyên đô thị, phá án. Trans & edit: yullYJs Chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad: yullYJs Bắt đầu:

Đăng bởi: YullYJs

221 - 6 - 81

Trans & edit manhua: yullYJs Chỉ đăng tải truyện tại: 1. Wattpad: yullYJs 2. Youtube: YULL VÀ BL Ngày bắt đầu: 22/10/2022 Tình trạng:

Đăng bởi: YullYJs

76200 - 6162 - 190

Trans + edit manhua: YULL Tác giả: Mộc Tô Lý 🔥Chỉ đăng tải truyện tại wattpad: yullYJs và Youtube: Yull Và BL •

Đăng bởi: YullYJs

862 - 61 - 60

NGỤY TRANG HỌC TRA • Đã có bản quyền xuất bản tại Việt Nam nên sẽ không làm bản dịch Tiếng